Home » Tài Liệu » Tổng hợp 35 Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng

Tổng hợp 35 Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng

Tổng hợp 35 Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng
Rate this post

Tổng hợp 35 Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng dành cho Sinh viên.

 1. Cho vay tín chấp tại NHTM… – thực trạng và giải pháp
 2. Đánh giá cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng sau khi hiệp định TPP được ký kết
 3. Đánh giá thực trạng cơ cấu tín dụng của NH và sự ảnh hưởng của hiệp định TPP đến cơ cấu tín dụng NH
 4. Xác định cá c nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam/NHTM…( nơi SV thực tập)
 5. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam/ NHTM…. (nơi sinh viên thực tập)
 6. Tự do hóa tài chính và các tác động đến khả năng sinh lời của c ác NHTM Việt Nam
 7. Đánh giá hiệu quả của các công cụ quản trị rủi ro tại NHTM…( nơi sinh viên thực tập)- giải pháp đề xuất
 8. Đánh giá tác động của tự do hoá thương mại tới năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
 9. Đánh giá ảnh hưởng của Mua bán và sáp nhập tới hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam
 10. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các NHTM Việt Nam
 11. Hoạt động của công ty mua bán nợ quốc gia VAMC- thực trạng và giải pháp
 12. Mô hình đánh giá sức chịu đựng rủi ro tín dụng tại NHTM Việt Nam
 13. Cơ chế điều chuyển vốn nội bộ tại NHTM….(nơi SV thực tập )
 14. Cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là tài sản trí tuệ- cơ hội và thách thức
 15. Nâng cao chất lượng tín dụng cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp tại NHTM…..(nơi SV thực tập)
 16. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh tại các NHTM Việt Nam
 17. Xác định các lợi thế cạnh tranh của NHTM… trên thị trường bán lẻ
 18. Phân tích hiệu quả hoạt động của NHTM … thông qua các báo cáo tài chính giai đoạn 2012-2014
 19. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn ( hoạt động tín dụng/ hoạt động ngân hàng điện tử…) của NHTM A
 20. Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM A
 21. Quản lý rủi ro lãi suất tại NHTM A
 22. Quản lý rủi ro thanh khoản tại NHTM A
 23. Quản lý rủi ro hoạt động tại NHTM A
 24. Quản lý rủi ro thị trường tại NHTM A
 25. Quản lý danh mục cho vay tại NHTM A
 26. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro
 27. Giải pháp phát triển sản phẩm internet banking tại NHTM …
 28. Nghiên cứu hành vi sử dụng sản phẩm ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân trên thị trường Việt Nam
 29. Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại NHTM…
 30. Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng trên thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam
 31. Hoạt động mua bán nợ của NHTM… Thực trạng và giải pháp
 32. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng tại NHTM…
 33. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VAMC
 34. Đánh giá hiệu quả các biện pháp quản trị rủi ro danh mục tín dụng tại NHTM…
 35. Giải pháp đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng tại NHTM…

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*