Home » Archive by category "Tin Tức"

Sự ra đời và phát triển của Marketing

Marketing đúng theo ý nghĩa của nó xuất hiện từ những năm đầu của thế kỷ XX ở Mỹ, phát triển từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1932, đặc biệt sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong những năm 30...

Xem Tiếp »

Quy trình cho vay khách hàng cá nhân

Quy trình cho vay khách hàng cá nhân có sự đồng nhất chung trong quy trình cho vay nói chung của NHTM. Có chăng sự khác biệt nằm ở mỗi khâu của quá trình cho vay do. Do đó, để nghiên cứu quy trình cho...

Xem Tiếp »

Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân

Cho vay khách hàng cá nhân có đầy đủ các hình thức cho vay của một Ngân hàng thương mại. Thông thường, các hình thức cho vay khách hàng cá nhân được phân loại theo các tiêu thức như: 1/ Mục đích sử dụng vốn...

Xem Tiếp »