Home » Archive by category "Tài Chính"

Tìm hiểu vai trò của cho vay ngắn hạn

Vai trò của cho vay ngắn hạn là gì? Hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Nguồn vốn vay ngắn hạn đã góp phần ổn định, duy trì...

Xem Tiếp »