Home » Quản lý giáo dục » Phân tích các nguyên tắc quản lý giáo dục

Phân tích các nguyên tắc quản lý giáo dục

Rate this post

Quá trình quản lý giáo dục luôn vận động, phát triển không ngừng theo những quy luật nhất định. Thực tiễn cho thấy; muốn tổ chức và tiến hành hoạt động quản lý giáo dục đạt tới chất lượng, hiệu quả tối ưu, cần phải xác định, tuân theo những nguyên tắc chỉ dẫn hành động của chủ thể và đối tượng quản lý cho phù hợp với bản chất, quy luật vận động phát triển của nó.

Phân tích các nguyên tắc quản lý giáo dục

Phân tích các nguyên tắc quản lý giáo dục

1. Nguyên tắc quản lý giáo dục là gì?

Nguyên tắc quản lý giáo dục là những luận điểm cơ bản phản ánh các yêu cầu và tiêu chuẩn chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý giáo dục.
Nguyên tắc quản lý giáo dục được xác định, hình thành từ các quy luật, nhân tố khách quan của quá trình quản lý và nó phản ánh các mặt, các mối liên hệ tất yếu, cơ bản, bền vững (các quy luật) của quá trình quản lý. Đó là các mối liên hệ giữa chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý với sự lãnh đạo của Đảng và phát huy mở rộng dân chủ, sự tập trung thống nhất trong quản lý; giữa chất lượng quản lý với đảm bảo tính khoa học, kế hoạch hóa, chuyên môn hóa…trong hoạt động quản lý.
Các nguyên tắc quản lí giáo dục không phải bất di bất dịch, không thay đổi, ngược lại, chúng luôn luôn phát triển, bởi các sự vật, hiện tượng giáo dục mà chúng phản ánh cũng thường xuyên vận động và phát triển; mặt khác còn bởi các phương tiện và khả năng nhận thức của chúng ta cũng luôn luôn phát triển, kinh nghiệm vận dụng quy luật khách quan cũng ngày càng phong phú.
Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ nhận làm thuê báo cáo tốt nghiệp tại Hà Nội, Tp HCM và các tỉnh thành khác với dịch vụ chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài báo cáo thực tập, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

2. Các nguyên tắc về hoạt động quản lí giáo dục bao gồm:

2.1 Nguyên tắc hiệu quả quản lí:

Đây là nguyên tắc phù hợp với mục tiêu quản lí, bao gồm hiệu quả giáo dục, hiệu quả xã hội và hiệu quả của bản thân hoạt động quản lí. Có thể nói hiệu quả là thước đo năng lực của người cán bộ quản lí giáo dục. Thực chất của nguyên tắc này là làm như thế nào để trong điều kiện nguồn lực nhất định, với thời gian cho phép, nhà quản lí có thể tạo ra nhiều kết có chất lượng, đạt mục tiêu giáo dục và mục tiêu quản lí như mong muốn.
Nguyên tắc hiệu quả quản lí có quan hệ chặt chẽ với kết quả quản lí. Có thể một hoạt động quản lí nào đó là có kết quả nhưng chưa chắc đã có hiệu quả bởi tiêu tốn nhiều sức lực của không chỉ những nhà quản lí, mà còn của giáo viên và học sinh.
Nguyên tắc hiệu quả quản lí đòi hỏi người lãnh đạo phải có hai phẩm chất sau:
Thứ nhất, phải nắm vững nội dung, nguyên tắc, nắm vững diễn biến tình hình, diễn biến của đối tượng quản lí để từ đó sáng tạo, đề ra những biện pháp thích hợp.
Thứ hai, phải có tầm nhìn xa và rộng. Hiệu quả của hoạt động quản lí không chỉ dừng lại, bó hẹp ở một bộ phận riêng biệt, mà phải trên quan điểm toàn diện, tổng thể, theo tác động dây chuyền. Điều này tránh cho nhà quản lí nhìn sự vật và sự phát triển của nó một cách thiển cận, chỉ nhìn thấy cục bộ mà không thấy toàn cục, chỉ thấy trước mắt mả không thấy lâu dài. Điều này cũng bị chi phối bởi đặc trưng của giáo dục, một hoạt động mà kết quả của nó xuất hiện sau một thời gian nhất định.

2.2 Nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi ích:

Llợi ích vừa là mục tiêu, vừa là động lực mạnh mẽ đối với con người. Điều cần chú ý nếu không kết hợp hài hòa được các lợi ích thì không thể có sự nhất trí về mục đích và hành động. Lợi ích có hai mặt: lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần. Giáo dục là hoạt động được tiến hành bởi những trí thức. Do đó không phải bao giờ họ cũng coi trọng lợi ích vật chất, ngược lại những giá trị (kết quả hoạt động của họ được tổ chức và tập thể nhìn nhân, đánh giá công bằng; học sinh của họ trưởng thành trong cuộc sống…) lại là phần thưởng tinh thần quý báu, nguồn động viên mạnh mẽ đối với họ.

2.3 Nguyên tắc chuyên môn hóa:

Nguyên tắc này đòi hỏi việc quản lí giáo dục phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn, được đào tạo, có kinh nghiệm và tay nghề theo đúng vị trí trong guồng máy của hệ thống quản lí. Điều 54 Luật Giáo dục đã viết: “Hiệu trưởng các trường thuộc về hệ thống giáo dục quốc dân phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lí trường học”. Đây là cơ sở của việc nâng cao hiệu quả quản lí giáo dục. Người quản lí (nhất là đối với người quản lí ở cấp cao) phải có tầm nhìn chiến lược vừa rộng, vừa sâu, vừa xa trên cơ sở khoa học để đưa ra những quyết sách hợp lí.
Nguyên tắc này còn được hiểu theo khía cạnh khác, đó là việc người cán bộ quản lí (đặc biệt ở nhà trường) phải có trình độ vững vàng về giảng dạy và giáo dục; mặt khác, họ phải là người nắm bắt nhanh nhạy những thành tựu mới của giáo dục và khoa học quản lí giáo dục. Lãnh đạo giáo dục mà không am hiểu về giáo dục thì đó là nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả trong công tác quản lí và tự làm mất uy tín của mình.

2.4 Nguyên tắc sử dụng phối hợp các phương pháp quản lí:

Đây là nguyên tắc yêu cầu nhà quản lí phải tác động lên đối tượng bị quản lí thông qua việc vận dụng các quy luật tổ chức-hành chính, quy luật tâm lí-giáo dục, quy luật kinh tế-xã hội. Đối tượng bị quản lí là con người, hơn nữa lại là chủ thể tích cực của giáo dục (người dạy và người học) chịu sự tác động của nhiều mối quan hệ, có nhiều mục tiêu, nhiều nhu cầu khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau và luôn luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Do đó, phải tùy theo đối tượng cụ thể mà sử dụng phương pháp quản lí thích hợp trong sự phối hợp các phương pháp quản lí. Điều này phụ thuộc vào nghệ thuật quản lí của từng người.
Tham khảo thêm:
+ Chức năng quản lý giáo dục
Khái niệm, đặc điểm và bản chất của quá trình giáo dục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*