Các phương thức phân loại thẻ ngân hàng

Phân loại theo tính chất thanh toán         – Thẻ tín dụng ( Credit Card ) : là loại thẻ được sử dụng phổ biến nhất, theo đó người chủ thẻ được phép sử dụng một hạn mức tín dụng không phải trả lãi để...

Xem Tiếp »