Quy trình cho vay khách hàng cá nhân

Quy trình cho vay khách hàng cá nhân có sự đồng nhất chung trong quy trình cho vay nói chung của NHTM. Có chăng sự khác biệt nằm ở mỗi khâu của quá trình cho vay do. Do đó, để nghiên cứu quy trình cho...

Xem Tiếp »

Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân

Cho vay khách hàng cá nhân có đầy đủ các hình thức cho vay của một Ngân hàng thương mại. Thông thường, các hình thức cho vay khách hàng cá nhân được phân loại theo các tiêu thức như: 1/ Mục đích sử dụng vốn...

Xem Tiếp »

Các phương thức phân loại thẻ ngân hàng

Phân loại theo tính chất thanh toán         – Thẻ tín dụng ( Credit Card ) : là loại thẻ được sử dụng phổ biến nhất, theo đó người chủ thẻ được phép sử dụng một hạn mức tín dụng không phải trả lãi để...

Xem Tiếp »