các giai đoạn phát triển của marketing

          Trước khi bàn đến các giai đoạn phát triển của Marketing, chúng ta sẽ nhắc lại một chút về sự ra đời và hình thành của Marketing:          “Marketing ra đời nhằm giải quyết những mâu thuẫn...

Xem Tiếp »

Tìm hiểu sensory marketing là gì

1. Định nghĩa Sensory Marketing Giác quan là bộ phận của cơ thể con người và động vật có tác dụng cảm nhận các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể. Các cơ quan này bao gồm: thị giác, thính giác, khứu giác,...

Xem Tiếp »

Khái niệm quản trị marketing quốc tế

Quản trị marketing quốc tế là gì          Marketing quốc tế là quá trình xử lý mang tính chất đa quốc gia trong việc lập kế hoạch và thực thi các công đoạn hình thành, định giá, quảng bá, phân bố những ý tưởng, hàng hoá...

Xem Tiếp »

Tìm hiểu chiêu thi – promotion trong marketing

Chiến lược Promotion: xúc tiến, quảng cáo,khuyến mại, thúc đẩy bán hàng.    1. Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết hợp tổng hợp các hoạt động sau: Quảng cáo Khuyến mại Chào hàng...

Xem Tiếp »