Chia sẻ 4 xu hướng marketing B2B

B2B là thuật ngữ chuyên ngành quen thuộc được sử dụng trong kinh doanh và đang phát triển mạnh mẽ cùng với thương mại điện tử. Cùng chúng tôi giải nghĩa B2B là gì và những xu hướng Marketing của mô hình kinh doanh B2B...

Xem Tiếp »

Sự ra đời và phát triển của Marketing

Marketing đúng theo ý nghĩa của nó xuất hiện từ những năm đầu của thế kỷ XX ở Mỹ, phát triển từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1932, đặc biệt sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong những năm 30...

Xem Tiếp »

Phân tích các nguyên tắc quản lý giáo dục

Quá trình quản lý giáo dục luôn vận động, phát triển không ngừng theo những quy luật nhất định. Thực tiễn cho thấy; muốn tổ chức và tiến hành hoạt động quản lý giáo dục đạt tới chất lượng, hiệu quả tối ưu, cần phải...

Xem Tiếp »